ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ธ.ค. 2560 06:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 06:43 ]
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยนายนครินทร์ เหลือบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองแสง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ นายศิวาวุทธ สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองแสง พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ ทำให้การประเมินฯลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การต้อนรับ และขอเป็นกำลังใจในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน : ร.ร.เทศบาล 1 หนองแสง

ลิงค์สำหรับการแชร์
     ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2560
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง