ร่วมนมัสการองค์พระธาตุพนม และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

โพสต์1 มี.ค. 2562 09:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2562 09:44 ]
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมนมัสการองค์พระธาตุพนม และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นมัสการองค์พระธาตุพนม และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ลิงค์สำหรับการแชร์