ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

โพสต์15 ก.พ. 2561 23:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2561 00:20 ]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมี นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 นามตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมอุปถัมภ์ทุนการศึกษา 
ถวายเพลให้กับพระสงฆ์ พร้อมทำโรงทาน สำหรับนักเรียน คณะกรรมการตัดสินนแข่งขัน และครู/ผู้ปกครอง ที่นำนักเรียนมาร่วมงานประกวดแข่งขันฯในครั้งนี้ ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม

ร่วมในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์