ร่วมงานวันน้อมรำลึก จิตสำนึก ขอสืบสาน ศาสตร์พระราชา 13 พฤศจิกายน เวียนประจบครบ 4 ปี

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2560 01:23 ]
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 , ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอธาตุพนม และเรณูนคร ร่วมงานวันน้อมรำลึก จิตสำนึก ขอสืบสาน ศาสตร์พระราชา 13 พฤศจิกายนเวียนประจบครบ 4 ปี ณ โครงการศูนย์ตามรอยพ่อของแผ่น ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อสันติภาพ จังหวัดนครพนม (วิถีศรีโคตรบูร 8 ชนเผ่า) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้นอกสถานที่ได้แก่ การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี เพื่อรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงานดังกล่าว โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอธาตุพนม เข้าแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

น้อมรำลึก จิตสำนึก ขอสืบสาน ศาสตร์พระราชา

ลิงค์สำหรับการแชร์