ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561

โพสต์16 ม.ค. 2561 06:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 06:57 ]
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62/2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ซึ่งมี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตัวแทนครูอาวุโสในประจำการนำผู้มาร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

วันครู'62 อ.ธาตุพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์