ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

โพสต์6 เม.ย. 2562 00:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 00:26 ]
วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วยบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ลิงค์สำหรับการแชร์