ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สู่ไทยแลนด์ 4.0 และร่วมงานมุทิตาจิตศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการ

โพสต์16 ก.ย. 2561 01:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2561 01:56 ]
วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สู่ไทยแลนด์ 4.0 และร่วมงานมุทิตาจิตศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการ ในการนี้ นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและร่วมงานมุทิตาจิตศึกษานิเทศก์ ปี 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์