ร่วมงานเกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์

โพสต์20 ก.ย. 2562 08:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2562 08:32 ]
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมก้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมงานเกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และ นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา โดยมีน้องๆ ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมนาหว้า โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมงานเกษียณศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์