ร่วมงานฉลองมงคลสมรสสูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์

โพสต์14 ม.ค. 2562 00:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2562 21:12 ]
วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสลูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งานแต่งลูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์