ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Site Visit และนิเทศติดตามโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์29 ม.ค. 2562 22:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 22:20 ]
วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนลูกข่ายตามโครงการโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ร.ร.บ้านหนองห้าง อ.นาแก จ.นครพนม ในภาคเช้า และ ร.ร.บ้านแขนนาง อ.นาแก ในภาคบ่าย ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน Node และโรงเรียนลูกข่าย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Site Visit และนิเทศติดตามฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์