ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และ งานเร่งด่วน

โพสต์13 มิ.ย. 2560 21:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 21:53 ]
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วย นายคณุตม์  แสนอาจ ว่าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล บทบาทใหม่ของศึกษานิเทศก์ ศธจ. และงานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสกลนครในรอบสี่เดือนก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

Learn & Share โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และ งานเร่งด่วน

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments