ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

โพสต์10 ธ.ค. 2560 16:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2560 16:38 ]
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.  ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คจังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานปล่อยขบวนนักปั่นต้านคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปั่นต่อต้านการคอร์รัปชัน และมอบหมายให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อำเภอเมืองนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้  แลนอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมปั่นในครั้งนี้เกือบ 1,000 คน และร่วมชมนิทรรศการที่จัดขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลได้ก่อกำเนิดขึ้น หลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ( UN ) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN ในวันนี้ 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนั้นรัฐบาลร่วมกับ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ร่วมกิจกรรมปั่นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ‎(ประเทศไทย)‎