ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงาน และวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสำนักงาน

โพสต์12 พ.ย. 2562 19:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2562 19:42 ]
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.10 น.ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดทำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงาน และวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสำนักงาน คือ นายสัมฤทธิ์ พิมพ์ภะ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงานฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์