ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์จังหวัดนครพนม”

โพสต์17 มิ.ย. 2561 10:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 10:58 ]
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 06.15 น. ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์จังหวัดนครพนม” โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทาง มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์จังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานเป็นประจำ รณรงค์ให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักปั่นจักรยานทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และนักปั่นทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์

ลิงค์สำหรับการแชร์