ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์

โพสต์24 ธ.ค. 2560 18:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 18:13 ]
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดย นายสมเกียรติ ศิริตัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์ซึ่งในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้บริการอาหารเครื่องดื่มในกิจกรรมครั้งนี้ ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางพรรณิภา ปัจจุสานนท์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เข้าร่วมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ในครั้งนี้ด้วย

ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ : 24 ธันวาคม 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์