ร่วมกิจกรรมลดและคัดแยกขยะในสำนักงาน,กิจกรรม 5 ส,กิจกรรมรณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติก

โพสต์12 มี.ค. 2562 08:12โดยjunkaew   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 08:14 ]
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/และคณะศึกษานิเทศก์ รวมถึงบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ร่วมในกิจกรรมลดและคัดแยกขยะในสำนักงาน,กิจกรรม 5 ส,กิจกรรมรณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติก อย่างพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง