ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์20 พ.ย. 2561 20:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 20:57 ]
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานและให้กำลังใจโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน NODE และโรงเรียนลูกข่าย และนิเทศติดตาม Site visit ณ โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) อำเภอธาตุพนม และโรงเรียนบ้่านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

Site visit @ ร.ร.บ้านต้องวิทยาคาร

Site visit @ ร.ร.บ้านน้ำก่ำ ‎(สิทธิผลนุกูล)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์