ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแผนพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม

โพสต์4 เม.ย. 2560 09:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 09:40 ]
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแผนพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

PLC แผนพัฒนา รร.สุขภาวะ จ.นครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments