ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 7

โพสต์8 ส.ค. 2559 00:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:12 ]
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน และครูผู้สอนที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ได้แก่ การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบปะพูดคุยการปฏิบัติตัวภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต และแจ้งข้อราชการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์
 

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 7

ลิงค์สำหรับการแชร์