ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 6

โพสต์1 ส.ค. 2559 11:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:14 ]
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต: เคารพธงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้นำการพัฒนาเขตสุจริต รุ่นที่ 1 (จากการศึกษาดูงานเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) 

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 6

ลิงค์สำหรับการแชร์