ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริตครั้งที่ 39

โพสต์22 พ.ค. 2560 10:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 10:05 ]
วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นำบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริตครั้งที่ 39 ประกอบด้วย การร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต โดยภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริตธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ที่ไม่ติดราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณภาพ : พัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 39

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments