ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 35

โพสต์10 เม.ย. 2560 01:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2560 01:22 ]
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 35 ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งในวันนี้นายมงคล รุณธาตุ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นายชัยยุทธ์ เพ็ชรวงษ์ นำเสนอผลการประชุมที่ขอนแก่น เรื่อง การปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของการเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามความสมัครใจ พร้อมมีการแจกสติกเกอร์ "สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต" ให้กับบุคลากรในเขตพื้นที่ทุกคน ในการนี้นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
     
 ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ วาระพิเศษ

ลิงค์สำหรับการแชร์    
Comments