ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 24

โพสต์8 ม.ค. 2560 19:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ครั้งที่ 24

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ครั้งที่ 24

ลิงค์สำหรับการแชร์