ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 10

โพสต์29 ส.ค. 2559 07:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:58 ]
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์  ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริตครั้งที่ 10 ได้แก่ การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์                                                                                       ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1                                                                                                                                                                                                                 

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 10

ลิงค์สำหรับการแชร์