ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์8 เม.ย. 2561 23:38โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2561 23:39 ]
วันที่ 9 เมษายน เวลา 8.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์
 

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 9 เมษายน 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์