ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์22 ก.พ. 2564 16:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 16:23 ]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ และเปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" ซึ่งกลุ่มนิเทศฯ รับผิดชอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์