ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์15 ก.พ. 2564 04:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2564 04:31 ]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ และเปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" ซึ่งกลุ่มนิเทศฯ รับผิดชอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 15 ก.พ. 2564

ตู้ปันสุข : 15 ก.พ. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์