ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์20 มี.ค. 2561 09:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 09:53 ]
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริตธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ด้วย

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 19 มี.ค. 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์