ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์20 ก.ค. 2563 00:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2563 00:59 ]
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 20 ก.ค.

ลิงค์สำหรับการแชร์