ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์7 มิ.ย. 2563 23:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2563 23:04 ]
วันที่ 8  มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ พร้อมกับแสดงความยินดี กล่าวต้อนรับ นางสาวรัชนก นาคพงษ์ นักจิตวิทยา ปฏิบัติหน้าทีี่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 8 มิ.ย. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์