ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์19 เม.ย. 2563 20:06โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2563 20:21 ]
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ กำชับการคัดกรองบุคลากรรวมทั้งผู้เข้ามาติดต่อประสานงานในสพป.นครพนม เขต 1 ด้วยการวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจล และการใส่แมท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) สนองนโยบายจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย และในวันนี้มีการแนะนำศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ คือ นางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1


ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์