ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์9 มี.ค. 2563 05:17โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 05:18 ]
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์