ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์11 ก.พ. 2561 23:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2561 23:11 ]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ไม่ติดราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์