ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์3 ก.พ. 2563 06:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 06:08 ]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบ        ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญบักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์