ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์13 ม.ค. 2563 00:35โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 00:36 ]
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคคลากรในสังกัด ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึงปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจำในทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1


ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์