ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์16 ธ.ค. 2562 01:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2562 01:44 ]
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ และดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นประจำทุกวันจันทร์

ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์