ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์1 ธ.ค. 2562 22:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 22:41 ]
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพป.นครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ และดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นประจำทุกวันจันทร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : December 2nd,2019

ลิงค์สำหรับการแชร์