ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์12 พ.ย. 2562 19:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2562 19:14 ]
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพป.นครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์