ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์28 ต.ค. 2562 20:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 08:06 ]
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” และแจ้งข่าวสารราชการต่างๆ การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะดำเนินงานในสัปดาห์นี้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์