ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์22 ก.ย. 2562 21:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2562 21:32 ]
วันที่ 23 กันยายน2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้มีการแนะนำบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ได้แก่ นางยุพิน  ศรีหาวงษ์ และนางวัชราภรณ์ ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ในการทำกิจกรรมในวันนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์