ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์21 พ.ค. 2561 04:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 05:31 ]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้แนะนำศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุุฒิ นวลตา  นายสมประสงค์ แก้วระดี นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ ทั้ง 4 ท่าน ความยินดียิ่ง

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์ศำหรับการแชร์