ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์15 พ.ค. 2561 21:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 09:38 ]
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อม นายมงคล รุ่งสว่าง และนายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษามาสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์