ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 33

โพสต์26 มี.ค. 2560 21:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 21:18 ]
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.25 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์  ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 33 ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ไม่ติดราชการ ได้แก่ นายบุญถึง พรมสุ้ย นายอำนวย สุทธิคุณ นายผล สังข์สน นายเฉลิม จักรชุม นางพัชรี จักรชุม นางรินทิพย์ วารี นายสุริยา สาแก้ว และ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 33


ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments