ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ครั้งที่ 34

โพสต์2 เม.ย. 2560 20:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2560 21:31 ]
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์  ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 34 ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
ซึ่งในวันนี้มีการแจกสติกเกอร์ "สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต" ให้กับบุคลากรในเขตพื้นที่ทุกคน ในการนี้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ ได้แก่ นายบุญถึง พรมสุ้ย นายอำนวย สุทธิคุณ นายเฉลิม จักรชุม  นางวัฒนา กงวิรัตน์ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจีรพร ตติยะรัตน์ นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางนัยนา ฉายวงค์ นายสุริยา สาแก้ว และ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน      
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 34

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments