ร่วมกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์27 ธ.ค. 2562 18:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 06:11 ]
วันที่ 27  ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประธานการจัดกิจกรรม 5 ส (Big Claning Day) ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นกิจกรรมรณรงค์ลด และคัดแยกขยะในสำนักงาน และกิจกรรมรณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนพฤติกรรมใช้ถุงผ้าแทน ช่วยลดภาวะโลกร้อนในการเผาทำลาย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและถือปฏิบัติ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และบุคลากรทุกคนในสำนักงาน ร่วมด้วยช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร เพื่อให้มีความสวยงาม ร่มรื่น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มาติดต่อประสานงานหรือใช้บริการ

กิจกรรม 5 ส ‎(Big Cleaning Day)‎ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์