ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล”

โพสต์10 ส.ค. 2562 03:35โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:36 ]
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562) นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล” และและการประชุมใหญ่สามัญสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเแียงเหนือ และสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทศึกษานิเทศก์ในยุคดิจิตัล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ อวานีขอนแก่น โฮเต็ล คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไดัรับเกียรติพิธีเปิดโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.อดีตเลขาธิการสำนักงานอาชีวศึกษา,อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานประธานในพิธีเปิด โดย ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "บทบาทศึกษานิเทศก์" ในยุคดิจิทัล

ลิงค์สำหรับการแชร์