ประชุมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 04:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 23:31 ]
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1