รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ปี 2560

โพสต์12 เม.ย. 2560 10:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 10:51 ]
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2560 นำบุคลากรเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน,พระบรมรูปรัชกาลที่ 5,6 และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโสและบุคลากรด้วยกัน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญของทุกปี ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันถ้วนหน้า 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

รดน้ำอวยพร วันสงกรานต์ ปี 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments