ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 5/2561

โพสต์10 ก.ย. 2561 09:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 09:38 ]
วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในเรื่อง การจัดงานมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ การดำเนินการตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" การจัดตั้งชมรมครู และการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1