ประชุมชี้แจงและแนะนำการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

โพสต์14 พ.ย. 2562 03:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 03:05 ]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงและแนะนำการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมชี้แจงและแนะนำการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

ลิงค์สำหรับการแชร์